Nieuwe subsidie voor de bouwsector: Subsidie schoon en emissieloos bouwmaterieel (SSEB)

  Om de stikstofprobleem in Nederland aan te pakken heeft het ministerie van infrastructuur en waterstaat een nieuwe subsidie regeling geïntroduceerd om werktuigen in de bouw te verduurzamen. Met de subsidie schoon en emissieloos bouwmaterieel kunnen bouwondernemers vanaf het voorjaar 2022 met subsidie duurzaam bouwmaterieel kopen, zoals een energieopslag systeem van Boltainer.

  De regeling heeft als hoofddoel om de emissie van NOx in de bouwsector te verminderen en als nevendoel om de emissie van CO2 en fijnstof te verminderen. Het kabinet heeft tot 2030 in totaal 270 miljoen euro aan subsidie ter beschikking gesteld om het bedrijfsleven te ondersteunen .Projecten komen in aanmerking als zij zijn gericht op:

  • Aanschaf van emissieloze bouwmachines
  • Ombouw van bouwmachines (retrofit) d.m.v. NOx reducerende maatregelen
  • Technologie-, innovatie- en kennisontwikkeling in het kader van experimentele ontwikkeling

  Subsidie: maximaal €1.000.000 per kalenderjaar per aanvrager

  Subsidie voor de aanschaf van een of meerdere emissieloze bouwmachines

  • Subsidiebedrag: maximaal €200.000 per bouwmachine
  • Subsidiepercentage: maximaal 40% van de meerkosten t.o.v. een referentie-bouwmachine, verminderd met 11,25% forfaitaire Milieu-investeringsaftrek. Er geldt een opslag van 10% bovenop voor kleine/middelgrote ondernemingen.
  • Beoordeling op volgorde van ontvangst
  • De steunintensiteit wordt met 10 procentpunten verhoogd voor subsidie aan een kleine of middelgrote onderneming. 

  De SSEB moet ondernemers in de bouwsector helpen bij de aanschaf van schoner materieel. De regeling is vooral gericht op machines, die gebruikt worden op de bouwplaats zelf.

  Tot 50% subsidie voor een energieopslagsysteem

  In 2022 is 20 miljoen euro beschikbaar. Ondernemers kunnen tot 40% van de aanschafkosten voor een energieopslagsysteem van Boltainer terug krijgen, waarbij de subsidie voor MKB bedrijven zelf kan oplopen tot 50% van de aanschafprijs.

  Voorbeeld:

  Object: Energieopslagsysteem
  Capaciteit: 225kWh
  Vermogen: 150kW

  In het geval van emissieloze bouwmachines met accupakketten, door toepassing van de formule: A*kWh + M*kW + O, waarbij: A = €800, kWh = accucapaciteit in kilowattuur, M = €300, kW = continue elektrisch motorvermogen in kilowatt, O = €7.000; of terwijl de volgende berekening:

  €800,- * 225kWh + €300,- * 150kW + € 7.000,- = € 232.000,-

  Subsidie berekening voor grote ondernemingen:
  40% – 11,25% = 28,75%
  28,75% * € 232.000,- = € 66.700 subsidie

  Subsidie berekening voor kleine of middelgrote ondernemingen:
  28,75%  + 10% = 38,75%
  38,75% * € 232.000,- = € 89.900,- subsidie

  Bn emissiel

  Bouwbedrijven kunnen subsidie aanvragen voor oplaadfaciliteiten zoals; batterijcontainer voor op de bouwplaats

  Het kabinet wil dat de bouw in 2030 60% minder stikstof en 0,4 megaton minder CO2 uitstoot. De nieuwe SSEB regeling moet bedrijven die actief zijn in de bouwsector stimuleren bouwmaterieel te verduurzamen. Subsidie is exclusief bedoeld vor bedrijven in de bouwsector, specifiek bedrijven met SBI-code:

  • 41
  • 42
  • 43
  • 3900
  • 49411
  • 50201
  • 7712
  • 7732
  • 7739

  Subsidie klimaatinvestering industrie aanvragen?

  De SSEB biedt bedrijven de kans om met subsidie hun werktuigen te verduurzamen. Heb je vragen of ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw onderneming? Neem dan contact op met ons.